Historické, architektonické a kultúrne pamiatky

Mgr. Michal Sliacky

Slovensko je krajina bohatá aj na historické, architektonické a kultúrne artefakty a pamätihodnosti, ktoré každoročne prichádzajú pozrieť a obdivovať tisíce turistov z celého sveta.

SLOVENSKÉ HRADY, ZRÚCANINY, ZÁMKY A KAŠTIELE

Kto by sa rozhodol navštíviť všetky, tak je predpoklad, že by našiel viac ako 100 zachovalých hradov alebo len ich zrúcaniny a majestátnych zámkov a viac ako 200 kaštieľov s ich zámockými záhradami, parkmi. Postavené boli v rôznych historických obdobiach a vo významných historických epochách. Niektoré slúžili ako opevnenia pred nájazdmi cudzích vojsk, iné zas mali reprezentatívny či obytný charakter, napr. celoročné alebo letné sídla rôznych panovníkov. Ich hrubé múry a steny by vedeli veľmi dlho rozprávať o udalostiach, ktoré sa v nich odohrali, a ktoré často ovplyvnili chod dejín domáceho alebo stredoeurópskeho priestoru.

ZÁMKY:

Zámok Bojnice (Trenčiansky kraj),
Budatínsky zámok (Žilinský kraj),
Nový zámok v Banskej Štiavnici (Banskobystrický kraj),
Pezinský kaštieľ (Bratislavský kraj),
Smolenický zámok (Trnavský kraj),
Starý zámok Banská Štiavnica (Banskobystrický kraj),
Kaštieľ v Topoľčiankach (Nitriansky kraj),
Zvolenský zámok (Banskobystrický kraj).

HRADY A ZRÚCANINY:

Bratislavský hrad (Bratislavský kraj),
Čachtický hrad (Trenčiansky kraj),
Hrad Beckov (Trenčiansky kraj),
Hrad Červený Kameň (Bratislavský kraj),
Hrad Devín (Bratislavský kraj),
Hrad Krásna Hôrka (Košický kraj),
Hrad Nitra (Nitriansky kraj),
Hrad Strečno (Žilinský kraj),
Kláštorná pevnosť Bzovík (Banskobystrický kraj),
Ľubovniansky hrad (Prešovský kraj),
Levický hrad (Nitriansky kraj),
Mestský hrad v Banskej Bystrici (Banskobystrický kraj),
Mestský hrad v Kežmarku (Prešovský kraj),
Mestský hrad Kremnica (Banskobystrický kraj),
Oravský hrad (Žilinský kraj),
Pajštúnsky hrad (Bratislavský kraj),
Pustý hrad (Banskobystrický kraj),
Spišský hrad (Prešovský kraj),
Trenčiansky hrad (Trenčiansky kraj).

KAŠTIELE:

Budimírsky kaštieľ (Košický kraj),
Budmerický kaštieľ (Bratislavský kraj),
Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach (Košický kraj),
Kaštieľ Bytča (Žilinský kraj),
Kaštieľ Betliar (Košický kraj),
Kaštieľ Hanušovce (Prešovský kraj),
Kaštieľ v Lednických Rovniach (Trenčiansky kraj),
Kaštieľ Mošovce (Žilinský kraj),
Kaštieľ Oponice (Nitriansky kraj),
Kaštieľ Strážky (Prešovský kraj),
Kaštieľ vo Svätom Antone (Banskobystrický kraj),
Rusovský kaštieľ (Bratislavský kraj)
a iné.
Väčšina zachovalých historických a architektonických pamiatok Slovenska je prístupná verejnosti. V súčasnosti slúžia na rozličné účely, organizujú sa v nich rôzne podujatia. Najčastejšie sú v nich inštalované rôzne tematické alebo dobové múzeá, či už so stálymi alebo putovnými expozíciami. Zrúcaniny sú súčasťou najmä turistických trás a náučných chodníkov, z ktorých prevažná väčšina je tiež sprístupnená.

MÚZEÁ, GALÉRIE, HISTORICKÉ KNIŽNICE

K turisticky pútavým aktivitám možno zaradiť aj prehliadku kultúrnych a historických zbierok, ktoré sú uložené v slovenských múzeách a galériách. Väčšina zbierok sa nachádza práve v slovenských hradoch, zámkoch a kaštieľoch, resp. v iných reprezentatívnych priestoroch. Uvádzame niektoré z nich:
Slovenská národná galéria (Bratislavský kraj),
Slovenské národné múzeum (ďalej len SNM) (Bratislavský a iné kraje),
Hudobné múzeum SNM, Bratislava v Bratislave (Bratislavský kraj),
Spišské múzeum SNM, Levoča (Prešovský kraj),
Etnografické múzeum SNM, Martin (Žilinský kraj),
Múzeum antická Gerulata v Rusovciach (Bratislavský kraj),
Archeologické múzeum, Bratislava v Bratislave (Bratislavský kraj),
Banícke múzeum, Rožňava (Košický kraj),
Dom Majstra Pavla, Levoča v Levoči (Prešovský kraj),
Univerzitná knižnica v Bratislave (Bratislavský kraj),
Lyceálna knižnica v Bratislave (Bratislavský kraj),
a mnoho ďalších.

DIVADLÁ A OPERY

Nevšedný umelecký zážitok poskytujú aj kultúrne zariadenia divadelného typu. Najhranejšími žánrami je činohra, opera, balet, opereta, muzikál a hudobné koncerty.

MESTSKÉ PAMIATKOVÉ REZERVÁCIE – HISTORICKÉ CENTRÁ MIEST

V súčasnosti sa v mestských pamiatkových rezerváciách nachádza okolo 2 800 štátom chránených nehnuteľností. Sústredené sú v starobylých banských mestách, ktoré sa stali významnými najmä vďaka rozvinutému baníctvu, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska:
Banská Štiavnica (Banskobystrický kraj),
Banská Bystrica (Banskobystrický kraj),
Bratislava (Bratislavský kraj),
Nitra (Nitriansky kraj),
Bardejov (Prešovský kraj),
Spišská Kapitula (Prešovský kraj),
Košice (Košický kraj),
Levoča (Prešovský kraj),
Trnava (Trnavský kraj),
Poprad-Spišská Sobota (Prešovský kraj),
Kežmarok (Prešovský kraj),
Prešov (Prešovský kraj),
Trenčín (Trenčiansky kraj),
Kremnica (Banskobystrický kraj),
Žilina (Žilinský kraj)
Podolínec (Prešovský kraj),
Svätý Jur (Bratislavský kraj),
Štiavnické Bane (banské diela a tajchy) (Banskobystrický kraj).

NÁBOŽENSKÉ A SAKRÁLNE PAMIATKY SLOVENSKA

Tradícia sakrálneho staviteľstva sa najviac viaže na príchod a šírenie kresťanstva na územie dnešného Slovenska, z čoho vyplýva, že najbežnejší a najrozšírenejší typ sakrálnych stavieb predstavujú práve kresťanské kostoly, resp. katedrály, kláštory a pod. Väčšina z nich slúži aj v súčasnosti na konanie verejných bohoslužieb a spoločenských podujatí. Historické portfólio sakrálnych stavieb je pomerne široké, pretože zahŕňa stavby z románskeho obdobia, gotiky, renesancie, baroka i klasicizmu.
Farský Kostol sv. Egídia v Bardejove (Prešovský kraj),
Dóm sv. Alžbety v Košiciach (Košický kraj),
Dóm sv. Martina v Bratislave (Bratislavský kraj),
Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule (Prešovský kraj),
Kostol sv. Jakuba v Levoči (Prešovský kraj),
Farský Kostol Svätého Ducha v Žehre (Košický kraj),
Bazilika svätého Mikuláša v Trnave (Trnavský kraj),
Červený Kláštor (Prešovský kraj),
Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave (Bratislavský kraj),
Katedrála svätého Emeráma v Nitre (Nitriansky kraj),
Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa v Trnave (Trnavský kraj),
Rímskokatolícky kostol, Farnosť Šaštín – Stráže (Trnavský kraj),
Kostol svätého Antona Paduánskeho v Michalovciach (Košický kraj),
Evanjelický kostol v Kraskove (Banskobystrický kraj),
Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove (Banskobystrický kraj),
Evanjelický kostol, Štítnik (Košický kraj),
Gotická kaplnka v Spišskom Štvrtku (Prešovský kraj),
Kláštor v Hronskom Beňadiku (Banskobystrický kraj),
Kláštor v Jasove (Košický kraj),
Kláštor Františkánov s kostolom svätého Petra a Pavla v Nitre (Nitriansky kraj).
Medzi sakrálne pamiatky Slovenska možno zaradiť aj drevené kostoly, budovanie ktorých má na Slovensku tradíciu.

VOJENSKÉ PAMÄTNÍKY A CINTORÍNY NA SLOVENSKU

Turistov prichádzajúcich na Slovensko iste zaujmú aj pomníky a cintoríny venované vojnovým udalostiam či hrdinom. Väčšina z nich spadá do novodobej histórie Slovenska, viaže sa k vojnám a vojenským udalostiam minulého storočia – 1. a 2. svetová vojna a Slovenské národné povstanie. Niektoré pamätníky však pripomínajú svoj odkaz aj z dávnejších čias či udalostí:
Pamätník a cintorín Červenej armády na Dukle (Prešovský kraj),
Pamätník a múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (Banskobystrický kraj),
Vojenské múzeum a pamätník sovietskej armády vo Svidníku (Prešovský kraj),
Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle (Trnavský kraj),
Pamätník bitky pri Lamači (Bratislavský kraj),
Pamätník Východoslovenského roľníckeho povstania (Prešovský kraj),
Pamätník francúzskym partizánom pri Strečne (Žilinský kraj),
Nemecký vojenský cintorín vo Važci (Žilinský kraj).