Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Bača pasie ovečky na lúkach pri obci Liptovské Revúce (foto Daniel Veselský)

Bača pasie ovečky na lúkach pri obci Liptovské Revúce (foto Daniel Veselský)

Bača pasie ovečky na lúkach pri obci Liptovské Revúce (foto Daniel Veselský)