História

Prof. Doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

Slovensko je nielen geograficky, ale aj historicky typickou stredoeurópskou krajinou. Jeho história vyniká rôznorodosťou kultúrneho a hospodárskeho života, v ktorom hralo po stáročia dôležitú rolu baníctvo drahých kovov. Podobne ako v iných stredoeurópskych krajinách sa tu miešali a spolunažívali rôzne etniká. Historický vývoj Slovenska sa odohrával v rámci latinského civilizačného okruhu, avšak nezanedbateľne ho ovplyvnili aj podnety z európskeho Východu. Jeho moderné dejiny sa vyznačovali popretŕhanosťou politického a štátoprávneho života, taktiež sociálna, občianska a nacionálna emancipácia Slovákov prebiehala v porovnaní so západnými krajinami Európy zložito a oneskorene.