Hainov dom, Levoča

Na západnej strane rozsiahleho levočského trhového priestoru, dnešného Námestia Majstra Pavla, sa nachádza trojpodlažný renesančný meštiansky dom. Vznikol zlúčením a prestavbou dvoch starších stredovekých objektov. Ako jeden z mála si zachoval podlubia do námestia z 1. tretiny 16. storočia. Z tohto obdobia pochádzajú aj renesančné maľby na prízemí a na poschodí, ako aj portál z roku 1530. Dom často menil majiteľov a prechádzal postupnými úpravami. Po roku 1711, keď ho Mikuláš, syn levočského kronikára a rektora školy Gašpara Haina, odkázal levočskému ev. a. v. cirkevnému zboru, v ňom bola evanjelická škola. Po požiari objekt na konci 18. storočia rozšírili o nové podlažie. V polovici 19. storočia v lýceu pôsobili viacerí štúrovci: Ján Francisci, Pavel Dobšinský, Ján Botto. Dom po rozsiahlej obnove v poslednej štvrtine 20. storočia, počas ktorej boli reštaurované fragmenty nástenných malieb a trámové stropy v expozičných priestoroch Spišského múzea SNM je verejnosti sprístupnený.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa