Gréckokatolícky drevený Kostol Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Hunkovciach

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Drevený chrám východného obradu Zosnutia Bohorodičky v Hunkovciach bol postavený na konci 18. storočia. Je to zrubový, trojpriestorový objekt postavený v barokovom štýle na nízkej kamennej podmurovke. Samostatná veža je spojená strieškou so stavbou. Veže i stupňovité kupoly nad svätyňou a loďou sú zakončené makovicami vo vrchole cibuľkami s ornamentálne riešenými krížmi. Celý objekt i dve poschodia veže sú obité vertikálnymi doskami a lištami. Makovičky i celá strecha sú pokryté šindľom.
Z pôvodného dreveného oplotenia sa zachovala drevená vstupná brána so šindľovou strieškou. Ikonostas a ďalšia pôvodná interiérová výzdoba chýbajú. V blízkosti tejto jedinečnej stavby sa nachádza cintorín s vzácnymi vyrezávanými krížmi. Koncom 20. storočia prešiel kostol veľkou rekonštrukciou. Niektoré artefakty z jeho interiéru sú v zbierke Šarišského múzea v Bardejove. Chrám nie je funkčný a viac neslúži na slávenie bohoslužieb.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa