Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Paraskievy v Dobroslave

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky Kostol sv. Paraskievy v Dobroslave bol postavený v roku 1705. Je to zrubová, trojpriestorová stavba s novou priečnou loďou na vysokej kamennej podmurovke. V roku 1932 chrám prestavali do súčasnej podoby s dvoma bočnými kaplnkami, následkom čoho sa zmenil aj pôvodný trojdielny pôdorys stavby, ktorý má teraz tvar kríža. Obnovili ho v roku 2002. Veža i stupňovité kupoly nad svätyňou i loďou sú zakončené baňami, obité vertikálne doskami a lištami, pokryté šindľom. Barokový interiér a ikonostas pochádzajú z polovice 18. storočia. Ikonostas sa zachoval v reštaurovanej podobe s námetom z Nového zákona, postavami apoštolov, prorokov a iných svätcov. Interiér dopĺňajú aj iné umelecky a historicky cenné ikony a predmety.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa