Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Paraskievy, Potoky

Najpočetnejšiu skupinu drevených kostolov na Slovensku, ktoré sú roztrúsené po celom severovýchodnom regióne vytvorila gréckokatolícka a ortodoxná cirkev. Najcharakteristickou črtou týchto cirkevných budov je ich dôraz na číslo tri, symbolizujúce Najsvätejšiu Trojicu. Možné to je vidieť nielen v ich troch kupolách, ale aj v ich pôdoryse, ktorý má tri plochy zoradené zo západu na východ v osi so stúpajúcou výškou. Ženy sa zhromažďovali v babinci, v časti najbližšej k dverám a muži v chrámovej lodi (najrozsiahlejšia časť kostola), zatiaľ čo na cirkevné obrady sa používala svätyňa. Drevená plenta, známa ako iconostas, bola stena s troma vchodmi zdobená ikonami zobrazujúce Krista, Matku Božiu, svätých, sviatočné dni, prorokov a apoštolov, oddeľujúca loď od svätyne.
Tento gréckokatolícky Kostol sv. Paraskievy v obci Potoky je trojdielnou zrubovou stavbou obklopenou nízkou kamennou ohradou. Vedľa chrámu sa nachádza samostatne stojaca zvonica z roku 1839. Vnútri kostola sa podarilo zachovať úlomky nástenných malieb s ornamentmi. Centrálna časť kostola sa vyznačuje ikonostasom z roku 1773 a drevenou trojradovou architektúrou, uprostred ktorej je cárska brána.