Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Uličskom Krivom

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Uličskom Krivom bol postavený v roku 1826. Trojpriestorový chrám v dôsledku ošindľovania a došteného šalovania pôsobí zvonku dojmom jednodielnej stavby a polygonálna časť oltárnej miestnosti má oválny tvar. Ikonostas z 18. storočia je doplnený niekoľkými staršími ikonami zo 17. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa