Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Šemetkovciach

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Šemetkovciach pochádza z roku 1752. Vedľa neho samostatne stojí drevená zvonica. Areál bol pôvodne obklopený drevenou ohradou zrubovej konštrukcie so šindľovou strieškou. Trojdielnosť chrámu je zvonku badateľná podľa troch postupne sa zväčšujúcich veží. Avšak v dôsledku došteného opláštenia exteriéru pôsobí dojmom dvojdielnej stavby.
Ikonostas pochádza z 2. polovice 18. storočia. Ikona Vzkriesenie Lazara, sv. Michal a niektoré ďalšie sú zo 17. storočia. Na oltári zdobenom stípikmi je malý bohostánok a ikona Panny Márie. Ikonostas a oltár boli reštaurované v rokoch 1969 – 1970. Celý objekt bol kompletne zreštaurovaný v roku 2001.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa