Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Príkrej

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Príkrej bol postavený v roku 1777. Stojí na severnom svahu dediny. Trojdielna zubová stavba je zvonku chránená došteným šalovaním. Krytina je šindľová. Ikonostas je drevená polychrómovaná architektúra so štyrmi radmi ikon a cárskymi dverami zdobenými rezbou a maľbou. Pochádza z polovice 18. storočia. Niektoré ikony (Mandylion, sv. Michal, sv. Mikuláš) sú zo 17. storočia. Súčasťou interiéru sú štyri rokokové svietniky z 2. polovice 18. storočia. Zvon vo veži je z roku 1759. Objekt v roku 2001 kompletne obnovili.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa