Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Ladomirovej

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Ladomirová – ikonostas detail (foto Ľubica Pinčíková)Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Ladomirovej je zrubový trojpriestorový sakrálny objekt. Veža kostola dominuje nad babincom. Pozoruhodnú charakteristiku sakrálneho komplexu určuje exteriérová stupňovitá dynamická strecha, ktorá je pokrytá šindľom. Kostolík bol postavený v roku 1742 bez použitia jedného klinca. Pri chráme stojí samostatná zvonica so stĺpikovou konštrukciou. Areál, ktorého súčasťou je aj cintorín, je oplotený zrubovou ohradou. Umelecky hodnotný ikonostas a oltár pochádzajú z polovice 18. storočia. Ide o päťradovú drevenú architektúru vyplnenú ikonami, z ktorých časť bola zničená v 2. svetovej vojne.
Drevený kostol v Ladomírovej je vzácnou historickou pamiatkou, v roku 2008 sa mu spolu s ďalšími siedmimi drevenými kostolmi dostalo celosvetového uznania v podobe zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa