Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Tročanoch

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Tročanoch pochádza z roku 1739. Ide o trojpriestorový zrubový chrám z tisového dreva, ktorý pozostáva z oltárnej časti, lode a podvežia. Časť vnútorného vybavenia kostola pochádza zo staršieho kostola, ktorý sa na tom istom mieste spomína už v roku 1338. Z roku 1608 pochádza najcennejší obraz ikonostasu Kalvária s gotickými prvkami.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa