Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Krivom

Najpočetnejšiu skupinu drevených kostolov na Slovensku, ktoré sú roztrúsené po celom severovýchodnom regióne, vytvorila gréckokatolícka a ortodoxná cirkev. Najcharakteristickou črtou týchto cirkevných budov je ich dôraz na číslo tri, symbolizujúce Najsvätejšiu Trojicu. Možné je to vidieť nielen v ich troch kupolách, ale aj v ich pôdoryse, ktorý má tri plochy zoradené zo západu na východ v osi so stúpajúcou výškou. Ženy sa zhromažďovali v babinci, v časti najbližšej k dverám a muži v chrámovej lodi (najrozsiahlejšia časť kostola), zatiaľ čo na cirkevné obrady sa používala svätyňa. Drevená plenta, známa ako iconostas, bola stena s troma vchodmi zdobená ikonami zobrazujúce Krista, Matku Božiu, svätých, sviatočné dni, prorokov a apoštolov, oddeľujúca loď od svätyne. Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Krivom bol postavený v roku 1826. Je to trojdielný šidľový chrám na kamennej podmurovke, ktorý zvonku vzbudzuje dojem spojenej budovy. Polygonálna časť miestnosti s oltárom má oválny tvar. Ikonostas z 18. storočia obsahuje množstvo ikon zo 17. a 18. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa