Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Kozmu a Damiána v Lukove

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Kozmu a Damiána v Lukove pochádza z rokov 1708 – 1709. Trojdielny zrubový objekt spočíva na vysokej kamennej podmurovke, ktorá vyrovnáva sklon svahu najmä z východnej strany. Tri veže sú netypicky vkomponované v streche vzhľadom na značné predĺženie lode. Architektonickou zvláštnosťou je aj vysunuté podstrešie okolo stavby spočívajúce na vertikálnych stĺpoch. Tento jediný kostolík na Slovensku je podpivničený. V interiérovej výzdobe prevažujú barokové vplyvy. Podstatná časť ikonostasu je z 18. storočia. Ikona zobrazujúca Posledný súd je zo 16. storočia a niektoré ďalšie ikony sú zo 17. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa