Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom (foto Jano Štovka, MQEP)

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom (foto Jano Štovka, MQEP)

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom (foto Jano Štovka, MQEP)