Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom bol postavený v 18. storočí. Trojdielna zrubová stavba má zvonku ošindľované steny. Strecha má takisto šindľovú krytinu, v ktorej sú veľmi citlivo vkomponované tri vežičky. Tento architektonický celok je doplnený zrubovou ohradou so šindľovou strieškou a drevenou vstupnou bránou. Zvláštnosťou pôdorysného členenia stavby je to, že šírka lode sa zhoduje so šírkou babinca a pritom ide o samostatné konštrukčné a funkčné jednotky. Barokový ikonostas pochádza z 18. storočia. Niektoré obrazy (ikona sv. archanjela Michala, sv. Mikuláš a pod.) sú zo 17. storočia. V roku 2000 bol chrám zaradený do zoznamu 100 najohrozenejších stavieb na svete.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa