Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke bol postavený v roku 1750. Je to trojpriestorová zrubová stavba prikrytá šindľovou strechou s dvomi vežičkami postavená na kamennej podmurovke. Kostol je situovaný na návrší nad obcou. Interiér je z väčšej časti barokový a pochádza z druhej polovice 18. storočia. Ikonostas je o niečo mladší a jeho vek sa datuje do konca 18. storočia. V interiéri sa nachádza zaujímavá skriňa zhotovená v gotickom slohu.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa