Gréckokatolícky drevený Kostol stretnutia Pána so Simeonom v Kožanoch

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky drevený Kostol stretnutia Pána so Simeonom v Kožanoch bol postavený v roku 1760. Trojdielna stavba pozostáva z oltárnej miestnosti, hlavnej lode a babinca. Trojdielnosť priestoru je zvýraznená tromi vežami, ktoré sú harmonicky zakomponované do bohato členenej šindľovej strechy. V interiéri sa zachovali vzácne nástenné maľby s výjavmi zo Starého a Nového zákona z rokov 1793 – 1797. Ikonostas je zo začiatku 18. storočia. Zvláštnosťou je, že ikonostas má iba dvoje dverí (cárske – v prostriedku a diakonské – na severnej strane). Z ikon je najcennejší Posledný súd z konca 18. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa