Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky drevený kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli je z roku 1770. Stojí na východnom svahu obce, v ktorej je dominantnou stavbou. Typický trojdielny a trojvežový zrubový objekt je zvonku opláštený došteným šalovaním, v dôsledku čoho loď a babinec pôsobia dojmom jednej miestnosti. Veže i stupňovité štvorhranné kupoly nad svätyňou i loďou sú zakončené makovičkami so slepými tamburami a krížmi. Strecha objektu i veže sú pokryté šindľom. Zrub a horná časť veže je chránená vertikálne kladenými doskami a lištami. Pred objektom je drevená vstupná bránka s osembokou nízkou strieškou, pokrytou šindľom.
Interiérové vybavenie je v pôvodnom stave, ikonostas je riešený presne podľa ikonografických zásad. To znamená, že polychrómová architektúra z 18. storočia je štvorradová s ikonami a cárskymi dvercami. Horné rady ikon sú novšie, z konca 18. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa