Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Jedlinke

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje Svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Jedlinke bol postavený v roku 1763. Je to typický lemkovský variant rusínsko-ukrajinských trojdielnych a trojvežových drevených chrámov. Zrub je zvonku chránený došteným šalovaním. Interiérová výzdoba pochádza z 2. polovice 18. storočia. Niektoré ikony (sv. Mikuláš, Kristus Pantokrátor) sú zo 17. storočia. Rokokový ikonostas a oltár Narodenia Panny Márie je z roku 1780. Interiér dopĺňajú vzácne drevené barokové svietniky, čaša z 1. polovice 18. storočia a liturgické knihy zo 17. storočia vytlačené cyrilikou vo Ľvove a iných ukrajinských mestách.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa