Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Bohorodičky v Korejovciach

Najbohatšiu skupinu drevených kostolíkov na Slovensku tvoria drevené chrámy východného obradu – gréckokatolícke chrámy a evanjelické kazateľské chrámy postavené na severovýchode Slovenska. Charakteristickým znakom drevených kostolíkov tejto oblasti je ich trojdielnosť – vstupná časť (babinec), chrámová (hlavná) loď a oltárna časť, čo zároveň symbolizuje svätú Trojicu. Trojitosť priestoru je aj navonok v mnohých prípadoch zdôraznená trojicou smerom na západ sa zvyšujúcich veží. Najcennejšou časťou interiérov drevených kostolov sú vzácne ikony zdobené maľbami východného obradu a osadené do ikonostasov, ktoré oddeľujú chrámovú loď od oltárnej časti.
Trojpriestorový zrubový chrám ochrany Bohorodičky v Korejovciach bol postavený v roku 1764 na plytkom kamennom podklade. Veža vyrastá z konštrukcie objektu, podvežie tvorí babinec, pred ktorým je malá vstupná predsienka. Veža, stanová strecha nad loďou a sedlová strecha nad svätyňou sú zakončené cibuľkami s pekne kovanými železnými krížmi. Celá stavba je obitá vertikálne kladenými doskami s lištami a strecha je pokrytá šindľom. Pri chráme sa nachádza drevená zvonica, v ktorej sú 3 zvony. Ikonostas kostolíka nie je kompletný, zachovali sa len fragmenty. Z ikonostasu je to iba obraz Bohorodičky z 2. polovice 18. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky > Východoslovenské drevené kostoly

Mapa