Gotický most, Dravce

Historické mosty patria na Slovensku k ojedinelým technickým dielam. Sú zväčša veľmi jednoduchého vzhľadu a veľmi účelovej konštrukcie. Za najstarší zachovaný most sa pokladá most z lomového kameňa v malej spišskej dedinke Dravce, ktorá leží pri ceste z Popradu do Levoče. Najstaršie zmienky o tejto obci sú v súvislosti s kráľovskými strážcami lesov z roku 1263. Most, ktorý bol podľa údajov postavený v 13. storočí, vedie ponad Dvorecký potok. Je súčasťou hlavnej cesty, vedúcej cez obec. Patrí k ojedinelým zachovaným stredovekým technickým dielam. Pre jeho jednoduchú konštrukciu je typický jediný ostroluký oblúk. Most je dodnes funkčný.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa