Gastronómia

Slovenská gastronómia je v súčasnosti, podobne ako aj gastronómia iných krajín, zmesou tradícií, vplyvov jednotlivých regiónov, impulzov prevzatých od susedných národov a, samozrejme, reaguje aj na medzinárodné kulinárske reálie a trendy.