Galérie

PhDr. Zuzana Gažíková

Výtvarné dianie na Slovensku organizujú rôzne umelecké a profesijné zoskupenia, záujmové združenia, štátne galérie a galérie regionálneho či súkromného charakteru, ale i mnohí nadšení jednotlivci, umelci a milovníci výtvarného umenia. V tejto časti sa budeme venovať galériám na Slovensku, od najvýznamnejšej Slovenskej národnej galérie cez regionálne a mestské galérie v ich historickom prehľade až po súčasnosť.