Finančná podpora nezávislej scény

V 90. rokoch nezávislá scéna bola spoločensky a politicky viac vyhranená ako je to v súčasnosti, a keďže vystupovala výrazne proti vtedajším politickým praktikám a kultúrnej politike, bola financovaná najmä prostredníctvom medzinárodných grantov. Významnými podporovateľmi nezávislej scény boli dlho švajčiarska Pro Helvetia a Sorosova Nadácia otvorenej spoločnosti. Po nastolení demokratickej vlády na prelome storočí nezávislá kultúra čerpala aj z finančných dotácií Európskej únie v rámci predvstupovej pomoci a grantov Medzinárodného vyšehradského fondu. V súčasnosti nezávislá kultúra najviac finančne čerpá z grantov Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR, európskych fondov na podporu umenia Culture ako aj prostriedkov z nadácií veľkých telekomunikačných alebo bankových subjektov, z ktorých mnohé majú osobitné programy na podporu umeleckej tvorby.
V roku 2015 vznikol nový dotačný systém ministerstva kultúry – Fond umenia, ktorý by mal byť lepším nástrojom podpory nezávislej kultúry na rozdiel od predošlého systému udeľovania dotácií.