Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Medzinárodnú súťaž hraných filmov hodnotí porota svetovo uznávaných profesionálov (foto Radovan Stoklasa, ART FILM FEST)

Medzinárodnú súťaž hraných filmov hodnotí porota svetovo uznávaných profesionálov (foto Radovan Stoklasa, ART FILM FEST)

Medzinárodnú súťaž hraných filmov hodnotí porota svetovo uznávaných profesionálov (foto Radovan Stoklasa, ART FILM FEST)