Festivaly bábkového divadla

Prof. Ida Hledíková-Polívková, PhD.

Na Slovensku v súčasnosti jestvuje niekoľko domácich a medzinárodných festivalov bábkového divadla.

BÁBKARSKÁ BYSTRICA

Najstarším, každé dva roky organizovaným bábkarským festivalom na Slovensku je Bábkarská Bystrica. Festival vznikol v roku 1977 z iniciatívy Jozefa Mokoša ako národná prehliadka slovenských profesionálnych bábkových divadiel. Miestom konania festivalu je od jeho začiatku Banská Bystrica. V období po zamatovej revolúcii, v roku 1992 Ministerstvo kultúry SR usporiadalo konkurz na novú koncepciu festivalu a festival sa stal medzinárodným. Jeho organizátormi boli vtedy Národné divadelné centrum – Divadelný ústav Bratislava, Združenie divadelníkov na Slovensku a Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Riaditeľkou festivalu bola Ida Hledíková, odborná pracovníčka Divadelného ústavu. Od roku 1994 sa výhradným organizátorom festivalu stalo Bábkové divadlo na Rázcestí. Vyšpecifikovalo vtedy festival ako regionálny festival krajín Vyšehradskej štvorky na ktorom prezentovali svoju tvorbu bábkové divadlá z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska. Dnes je medzinárodným festivalom bábkového divadla pre deti a bábkového divadla pre dospelých. V rámci festivalu prebiehajú výstavy a v ostatných rokoch sa udeľuje Cena Henryka Jurkowského (medzinárodne známeho poľského teoretika a historika bábkového divadla). Riaditeľkou festivalu je Iveta Škripková. Hlavným organizátorom festivalu Bábkarská Bystrica je Bábkové divadlo na Rázcestí. Riaditeľkou festivalu je Iveta Škripková. Festival sa koná každé dva roky.

FESTIVAL DIVADIEL A DIVADELNÝCH ŠKÔL KRAJÍN V4

V roku 1999 vznikol bábkarský festival krajín V4. Bábkové divadlo v Nitre, ktoré sa v roku 1999 premenovalo na Staré divadlo v Nitre, (od r. 2009 nesie názov Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre) usporiadalo spontánnu akciu s názvom Festival divadiel a divadelných škôl krajín V4. Prvé dva ročníky festivalu boli obdobím hľadania koncepcie festivalu. Mottom tretieho ročníka prehliadky boli atribúty: istoty – možnosti – nádeje. Z týchto východísk organizátori definovali program prehliadky, ktorý dal priestor bábkovému divadlu i experimentom a vytvoril zároveň možnosti na tvorivú konfrontáciu vysokých bábkarských škôl. Definitívne vyprofilovanie festivalu ako prehliadky tvorby vysokých bábkarských škôl s názvom Stretnutie – Talákozás – Spotkanie – Setkání dalo priestor na pravidelnú prezentáciu vysokých divadelných škôl s bábkarským zameraním z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Má charakter nesúťažnej prehliadky. Organizátorom festivalu je Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre.
Periodicita festivalu: každoročná. Termín: máj-jún

BÁBKOVÁ ŽILINA

Jedným z najnovších bábkarských festivalov v Slovenskej republike je Bábková Žilina. Prvý ročník festivalu sa uskutočnil v júni 2008. Vznikol z potreby vytvoriť priestor na prezentáciu tvorby slovenských bábkových divadiel po tom, čo sa festival v Banskej Bystrici zmenil na medzinárodný festival. Festival má charakter národnej prehliadky a je nesúťažný. V rámci festivalu sa odovzdáva celoslovenská bábkarská cena Hašterica, za najlepší počin v slovenskom bábkovom divadle v období dvoch rokov. Vyhlasovateľmi súťaže sú Slovenské centrum UNIMA, Občianske združenie Rázcestie a Bábkové divadlo Žilina. Organizátorom festivalu je Bábkové divadlo v Žiline. Riaditeľom divadla je Peter Tabaček.
Periodicita festivalu je dvojročná.

VIRVAR

Festival Virvar, ktorý organizuje Bábkové divadlo v Košiciach, je mladým medzinárodným festivalom bábkových inscenácií. Adresátom festivalu sú rodiny s deťmi. Program festivalu prebieha v sále BDK i v uliciach mesta. Súčasťou festivalu bývajú konferencie o bábkovom divadle. V roku 2013 sa uskutočnila v spolupráci s Komisiou výskumu bábkového divadla UNIMA (UNESCO) významná teatrologická konferencia Bábkové premeny 1 s účasťou teatrológov a tvorcov z krajín Ázie, Európy a Latinskej Ameriky. Bábkové divadlo V Košiciach vyvíja v tomto smere aj odborné publikačné aktivity.
Vznikajú aj krátkodobo alebo príležitostne organizované festivaly, akými boli napríklad VARIANT v Bratislave – festival moderného bábkového umenia (2000), MINIFEST TOP v Topoľčiankach (1994, 1996, 1998) a Anderleho Radvaň v Banskej Bystrici. Prehliadka bábkových divadiel pre deti Hráme pre vás, ktorej usporiadateľom bol medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA zanikol.