Farský Kostol Svätého Ducha, Žehra

Dominanta jednej z najstarších osád strážených ruinami Spišského hradu patrí do skupiny unikátnych spišských dvojloďových kostolov. Povolenie na stavbu kostola dostal gróf Ján zo Žehry v roku 1245. Vonkajší triezvy výraz architektúry vystavanej v prechodnom neskororománskom – gotickom slohu obohacuje len nezvyklá šindľom pokrytá cibuľovitá strecha veže. Fresková výmaľba interiéru kostola vznikala v piatich etapách od 13. do 15. storočia. Najviac pozornosti budí freska Stromu života z 2. polovice 14. storočia, ktorá svojou symbolikou slúžila ako Biblia chudobných.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa