Experiment a kultúra nových médií

Mgr. Zuzana Duchová, PhD.

Nasledujúci text má ambíciu predstaviť čitateľovi najnovšie prostredie a podmienky kultúry, experimentálneho, súčasného umenia, iniciatív, umelcov a projektov s rôznymi žánrovými presahmi a hranicami. Pojem experiment nechápeme ako vlastný jedine mladým, nastupujúcim alebo zdola organizovaným iniciatívam. Chápeme ho v kultúrnom kontexte životného štýlu a prístupu k tvorbe. Tento text taktiež nepokrýva všetko o experimente a kultúre nových médií, ale je doplnením a do istej miery chronologickým pokračovaním kapitol o hudbe, performatívnom umení, festivaloch a literatúre. Pokúsime sa aspoň sčasti pokryť najnovšie oblasti, ktorým sa nevenujú ostatné kapitoly. Zameriame sa na obdobie po roku 1989.