Evanjelický kostol, Štítnik

Predchodcu dnešnej trojloďovej baziliky s polygonálnym uzáverom odkryl archeologický výskum v jej interiéri. Pochádza z 1. polovice 13. storočia a patrila k nej samostatná veža štvorcového pôdorysu. Neskôr oba objekty prepojili, pôvodný kostol rozobrali a objekt v priebehu 14. storočia rozšírili o južnú a severnú loď. Interiér v severnej lodi vyzdobili neskorogotickými nástenými maľbami. Mohutnú predstavanú vežu prevýšili drevenou pavlačou a zastrešili až začiatkom 18. storočia, keď ju prestali používať na obranu mesta. Bohato vymaľovaný interiér kostola pokrývajú miestami až tri vrstvy nástenných malieb zo 14. – 16. storočia. Bohaté pôvodné vybavenie kostola pochádza prevážne zo 17. storočia. Štítnické fresky sa radia k najhodnotnejším pamiatkam svojho druhu a k najvzácnejším ukážkam stredovekého sakrálneho umenia v regióne Gemera.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa