Evanjelický kostol, Levoča

V južnej časti námestia v mierne klesajúcom teréne si Levočania postavili evanjelický kostol. Jeho rozložitá hmota na centrálnom pôdoryse v tvare gréckeho kríža je ukončená polguľovou kupolou nesenou osembokým tamburom s radom termálnych okien. Kostol je riešený v duchu klasicizmu, postavili ho podľa návrhu levočského architekta Antona Povolného na mieste staršej drevenej stavby mimo hradieb v rokoch 1823 – 1837. V exteriéri dominujú vysoké, polkruhovo zaklenuté, navzájom pilastrami oddelené okná. Vstup zdôrazňujú kanelované pilastre vysokého rádu. Monumentálny priestor interiéru rozširujú na východnej, západnej a severnej strane tri empory. Na južnej strane sa nachádza mohutná klasicistická oltárna architektúra. V nej je umiestnený veľký oltárny obraz, predstavujúci Krista kráčajúceho po mori, ktorý je dielom levočského maliara Jozefa Czauczika. Interiér je dotvorený iluzívnou architektonickou výmaľbou. Na empore je chrámová knižnica a na balustrádovom zábradlí pôvodný tepaný kríž z roku 1713, pochádzajúci z pôvodného kostola.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa