Evanjelický kostol, Banská Štiavnica

V historickom centre mesta oproti Kostolu sv. Kataríny priamo v bloku uličnej zástavby si postavili evanjelici klasicistický kostol. Vznikol na parcele, ktorú evanjelikom odkázal vo svojom závete mešťan M. Kaiser. Postavil ho v rokoch 1794 – 1796 miestny staviteľ Sivák namiesto dreveného kostola z roku 1688. Stavbu navrhol viedenský architekt J. Thallhera, člen uhorskej stavebnej komory v duchu tolerančného patentu Jozefa II., teda bez veže. Dynamicky pôsobivému riešeniu interiéru centrálnej stavby nad eliptickým pôdorysom radikálne rozšírenému tromi úrovňami empor nezodpovedá pomerne strohý exteriér. Výškovo rešpektuje korunné rímsy okolitých meštianskych domov. Na pravý účel tejto stavby upozorňuje tambur s kupolou akcentovanou pozláteným krížom a mierne predsunutý vstupný rizalit, ukončený trojuholníkovým tympanonom. Po stranách vstup zdôrazňujú dvojice pilastrov vysokého rádu s iónskymi hlavicami. Štyri vázy ukončujúce atiku tvoria prechod k nadstavbe s kopulou.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa