Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Evanjelický drevený artikulárny kostol v Kežmarku (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)

Evanjelický drevený artikulárny kostol v Kežmarku (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)

Evanjelický drevený artikulárny kostol v Kežmarku (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)