Evanjelické lýceum v Kežmarku

Jednoposchodovú budovu lýcea, postavenú podľa projektu J. Krausa v roku 1775, o päťdesiat rokov neskôr nadstavovali z priestorových dôvodov. Po polovici 19. storočia ju museli opäť nadstavať a pred koncom storočia nakoniec postavili neďaleko starej budovy novú školu. Tieto strohé údaje ilustrujú veľkú populárnosť kežmarského evanjelického školstva, ktorého počiatky siahajú až do roku 1531. Po roku 1777 na lýceu začali postupne vznikať vyššie akademické triedy – katedry. Cennou súčasťou vybavenia lýcea je knižnica so 150 000 zväzkami. Popri 53 prvotlačiach sa v nej eviduje 2 600 tlačí zo 16. storočia. Lýceum sa stalo pôsobiskom mnohých významných osobností a národných dejateľov.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa