Evanjelické lýceum na Konventnej ulici, Bratislava

Prvá budova evanjelického lýcea z konca 18. storočia patrí k tým pamiatkam, ktoré sú späté najmä s obdobím národného obrodenia. Na lýceu sa začiatkom 19. storočia sústredili snahy o formovanie vedeckej spoločnosti, ktorá sa mala stať centrom pestovania literárnej vzájomnosti a jazykovej jednoty Slovákov a Čechov. Hlavným nositeľom nových myšlienkových prúdov bol Ľudovít Štúr, ktorý tu do roku 1843 prednášal. Druhú, novšiu budovu vybudovali v jej tesnej blízkosti rokoch 1854 – 1855. Pamätná tabuľa na jej nároží pripomína najvýznamnejšie osobnosti, ktoré v oboch budovách študovali.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa