Empírové divadlo, Hlohovec

Najstaršiu divadelnú budovu na Slovensku, 130-miestne Empírové divadlo v Hlohovci postavili v rokoch 1801 – 1802 pre Jozefa Erdödyho, významného hodnostára na cisárskom dvore. Bolo zrenovované v rokoch 1960 – 1961. Je to pôvodne samostatná jednoduchá empírová stavba obdĺžnikového tvaru s centrálne umiestneným vstupom v miernom rizalite, nachádza sa v zámockom parku. Polkruhovo zaklenutý vstup zdôrazňuje trojuholníkový tympanon s erbom Erdödyovcov v nadpraží. V rímse fasády, členenej pásovou rustikou, sú rozmiestnené žánrové reliéfy s putti. V hlavnej sále so zrkadlovým rovným stropom a s dekoratívnou iluzívnou maľbou zdôrazňuje portál javiska tiež dlhý reliéf s putti. Na opačnej strane sály je umiestnený balkón. Steny divadelnej sály sú členené iluzívnou architektúrou. Dnes je budova divadla stavebne spojená s jazdiarňou, kde sa nachádza šatňa a malý bufet.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa