Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Pylón, Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle, Vyšný Komárnik (Zdroj: VirtualTravel.sk, https://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/presovsky-kraj/vysny-komarnik/pamatnik-cs-armadneho-zboru-na-dukle/pylon/)

Pylón, Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle, Vyšný Komárnik (Zdroj: VirtualTravel.sk, https://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/presovsky-kraj/vysny-komarnik/pamatnik-cs-armadneho-zboru-na-dukle/pylon/)

Pylón, Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle, Vyšný Komárnik (Zdroj: VirtualTravel.sk, https://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/presovsky-kraj/vysny-komarnik/pamatnik-cs-armadneho-zboru-na-dukle/pylon/)