Duklianske bojisko a areály cintorínov, Vyšný Komárnik

Pamätník bojov karpatsko-duklianskej operácie s kolumbáriom a cintorínom československých a sovietskych vojakov vybudovali na pamiatku padlých pri oslobodzovaní Československa v 2. svetovej vojne. Monumentálny, 28 metrov vysoký žulový pylón klinového tvaru z rokov 1947 – 1949 svojím architektonickým výrazom nadväzuje na funkcionalistické tradície medzivojnovej architektúry. Vznikol podľa projektu pražského architekta J. Grussa. Jeho súčasťou je od roku 2014 kópia pôvodnej sochy československého vojaka, ktorá tu bola postavená ešte v roku 1949, avšak v 50. rokoch ju totalitný režim odstránil a nahradil súsoším od J. Kulicha. To dnes premiestnili do areálu vyhliadkovej veže nad pamätníkom na Dukle. Na cintoríne sú pochovaní vojaci I. československého armádneho zboru. Súčasťou areálu je aj expozícia dobovej bojovej techniky.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa