Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Georg Raphael Donner: Sv. Pavol pustovník, 18. storočie (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_1950)

Georg Raphael Donner: Sv. Pavol pustovník, 18. storočie (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_1950)

Georg Raphael Donner: Sv. Pavol pustovník, 18. storočie (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_1950)