Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Dóm sv. Martina, Bratislava, nástenná maľba v kaplnke sv. Jána Almužníka, detail pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Dóm sv. Martina, Bratislava, nástenná maľba v kaplnke sv. Jána Almužníka, detail pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)

Dóm sv. Martina, Bratislava, nástenná maľba v kaplnke sv. Jána Almužníka, detail pred reštaurovaním (foto Miroslav Šurin)