Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Dom pani Koléniovej – Pamätný dom Slovenská národná rada z roku 1848, Myjava (foto Peter Fratrič)

Dom pani Koléniovej - Pamätný dom Slovenská národná rada z roku 1848, Myjava (foto Peter Fratrič)

Dom pani Koléniovej – Pamätný dom Slovenská národná rada z roku 1848, Myjava (foto Peter Fratrič)