Dom pani Koléniovej – Pamätný dom Slovenskej národnej rady z roku 1848, Myjava

V nenápadnom prízemnom, k ulici pozdĺžne orientovanom dome v centre Myjavy bývala v polovici 19. storočia národne uvedomelá vdova Anna Koléniová. V ňom počas búrlivých udalostí revolučného roku 1848, keď sa formovali rady ozbrojených slovenských dobrovoľníkov, po prvý raz zasadala 19. septembra 1848 prvá Slovenská národná rada. V dome, ktorý slúžil ako hlavný stan dobrovoľníkov počas ozbrojených konfliktov s maďarskými gardami, formulovali aj Žiadosti slovenského národa v Nitrianskej stolici. Dnes je dom súčasťou muzeálnej expozície, pre ktorú pristavali nové priestory.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa