Digitálne hry

Mgr. Michal Kabát, PhD.

Mgr. Alexandra Kukumergová

Hry sú súčasťou ľudskej kultúry a neoddeliteľným prvkom nášho každodenného života. Hry a hračky nachádzame v celých dejinách ľudstva, o čom svedčia materiálne nálezy i písomné zmienky. Digitálne hry v súčasnosti predstavujú hry v klasickom zmysle, ale zároveň sú aj médiom, prostredníctvom ktorého možno predávať rôzne druhy informácií a sú priestorom sebavyjadrenia sa generácií konzumentov a tvorcov.