Dielo Majstra Pavla z Levoče

Z rúk levočského mešťana rezbára Majstra Pavla vzišli najvzácnejšie súčasti vybavenia levočského Kostola sv. Jakuba – sochy hlavného oltára sv. Jakuba, najvyššieho neskorogotického oltára na svete. Plastiky a umelecké celky, ktoré sú dielom Majstra Pavla, pochádzajú z jeho dielne, prípadne ich odborníci zaraďujú do jeho okruhu. Vytvárajú súbor približne 50 diel, ktoré sú súčasťou vybavenia viacerých kostolov. Dielo Majstra Pavla sa formálne zaraďuje do obdobia neskorej gotiky, realistickým zobrazením však už čerpá z renesančného humanizmu a realizmu. Patrí medzi skvosty európskeho rezbárstva 1. polovice 16. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky