Dielo Jána Szilássyho

Levočský zlatník Ján Szilássy (1705 – 1782) sa pokladá za najznámejšieho a najplodnejšieho vo svojom odbore na území Slovenska. Pre jeho dielo je charakteristické najmä aplikovanie maľovaných emailových medailónikov. Ich mnohofigurálne témy námetovo čerpajú od biblických tém až po veduty miest. Podstatu jeho známeho diela tvorí stovka liturgických predmetov, keďže z profánnej tvorby sa do súčasnosti nič nezachovalo. Sú uložené v 55 lokalitách na území Slovenska.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky