Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Mojmír II. alebo Súmrak ríše, Viliam Klimáček, Slovenské národné divadlo (foto Ctibor Bachratý)

Mojmír II. alebo Súmrak ríše, Viliam Klimáček, Slovenské národné divadlo (foto Ctibor Bachratý)

Mojmír II. alebo Súmrak ríše, Viliam Klimáček, Slovenské národné divadlo (foto Ctibor Bachratý)