Činohra

Mgr. Romana Štorková Maliti

Aktívna divadelná scéna na Slovensku zahŕňa rovnako dobre fungujúce profesionálne divadelné súbory, ako aj široký nezávislý sektor.