Chorvátsko

Príchod Slovákov do Slavónie, kde sa dnes nachádza najpočetnejšie slovenské osídlenie na území Chorvátska, sa uskutočňoval od čias sťahovania Slovákov na Dolnú zem. Slovenské osídlenie je tu sústredené v Našiciach, Markovci, Požege, Ledeniku, Ďakove, Pakraci, Iloku, Osijeku, Josipovaci, Soľanoch a i. Kultúrna aktivita sa najvýraznejšie prejavovala v divadelnom ochotníctve. Po prvej svetovej vojne začali vznikať rozličné kultúrne spolky a vo viacerých obciach Československé besedy. Kultúrny život sa odohrával a dodnes sa uskutočňuje najmä na folklórnej úrovni. V súčasnosti pôsobí v Chorvátsku Zväz Slovákov v Našiciach (pôvodne od roku 1991 Matica slovenská v Chorvátskej republike). Tlačovým orgánom Zväzu Slovákov je časopis Prameň. Výraznejšie tvorivé literárne prejavy tunajších Slovákov zatiaľ nepoznáme, aj keď záujem o slovenskú literatúru v školskej i čitateľskej rovine je pozoruhodný.