Červený Kláštor

Opevnený kartuziánsky kláštor s kostolom založili mnísi uprostred fascinujúcej prírodnej scenérie Pienin pri brode cez Dunajec v roku 1319. Od roku 1699 kláštor obývali kamalduli, ktorí celý areál aj barokovo upravili. Klenba jednoloďového kostola má pozoruhodnú neskorobarokovú štukovú výzdobu. Kláštorná budova slúžila aj ako ubytovňa pre pocestných a chorých. V kláštornej nemocnici využívali liečivé byliny, ktoré pestovali samotní mnísi. V 18. storočí tu prvýkrát preložili do slovenčiny Bibliu a zostavili latinsko-slovenský slovník.
V 20. storočí prešiel kláštor do vlastníctva štátu, Múzeum Červený Kláštor bolo sprístupnené v roku 1993 po celkovej rekonštrukcii objektu. Jednoduché mníšske príbytky, odkryté archeologickým výskumom, sú prezentované len náznakom pôdorysu. V súčasnosti je v areáli kláštora otvorená muzeálna expozícia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa