Centrá a priestory pre experimentálne multimediálne a intermediálne iniciatívy po r. 1989

V tomto texte predstavíme nezávislé, inštitucionálne nezriaďované kultúrne a umelecké priestory, ktoré začali spontánne vznikať po roku 1989 v Bratislave aj na celom Slovensku. Hudobné kluby, galérie, rôzne umelecké a spoločenské uzly, ale aj krátkodobé pop-up iniciatívy obyvateľov miest vznikali z nadšenia a chute vniesť do svojho prostredia kúsok tvorivej energie, ľudského, poetického rozmeru či generačného ducha.